Hoogteportaal plaatsen voor Amsterdam RAI

Wij hebben voor de RAI Amsterdam een hoogteportaal geplaatst voor de P1 garage.

Dit betrof sloopwerk bestaande asfalt en fundering, grondwerk, plaatsen betonblokken met portaal, verdichten grond en aanhelen berm + aanbrengen nieuw stukje asfalt ter plaatse van de portaalvoet.